Впровадження процедури медіації у сфері трудових відносин. Зареєстровано законопроект.

Впровадження процедури медіації

24 травня 2021 року в Верховній Раді України був зареєстрований проект закону «Про внесення змін до Кодексу законів про працю України щодо удосконалення процедури вирішення індивідуальних трудових спорів».

Законопроектом пропонується можливість проведення у визначеному законом порядку медіації, яка буде направлена на врегулювання трудового спору за згодою між його сторонами. При цьому, існуючі механізми вирішення трудового спору, а саме за участі комісії по трудових спорах та вирішення трудового спору у судовому порядку – зберігаються.

Разом з цим, вказаним законопроектом пропонується:

  • визначити на законодавчому рівні предмет та сторони індивідуального трудового спору;
  • обмежити строк звернення працівника до суду, з вимогою про стягнення заробітної плати, а також гарантійних та компенсаційних виплат;
  • встановити більш короткий строк, для звернення роботодавця до суду в питаннях стягнення з працівника матеріальної шкоди, заподіяної підприємству – три місяці. Станом на сьогодні цей строк становить один рік.

Фізична особа зможе звернутись до суду з вимогами про вирішення індивідуального трудового спору в тримісячний строк, який обчислюватиметься з дня, коли така особа дізналась або повинна була дізнатись про порушення своїх прав. З позовом про стягнення належних їй сум заробітної плати, гарантійних та компенсаційних виплат – протягом трьох років з дня, коли вона дізналась або повинна була дізнатись про таке порушення.

Процедура медіації.

Якщо ж сторони індивідуального трудового спору ініціюють процедуру медіації, а мирова угода за її результатами не буде укладена, кожна зі сторін може звернутись із заявою про вирішення індивідуального трудового спору до місцевого суду у місячний строк з дня отримання акту про відмову сторін від підписання мирової угоди, з відповідним документом, що підтверджує проведення та/або припинення медіації.