Спрощення доступу до професії виконавця

до професії виконавця

У Верховній Раді зареєстрований законопроект № 5660 від 14.06.2021 року, направлений на удосконалення примусового виконання рішень.

Запропоновані нововведення, що передбачені цим законопроектом, можна поділити на такі основні розділи:

  • розширення повноважень приватних виконавців та певне полегшення доступу до професії, а також розширення повноважень помічника приватного викоанвця;
  • трансформація процесу виконання рішень у цифровий формат;
  • встановлення особливостей при примусовому виконанні окремих категорій рішень;
  • визначення особливостей звернення стягнення на окремі види майна, встановлення нових підходів до звернення стягнення на майно

З метою спрощення доступу до професії приватного виконавця та, відповідно, збільшення числа приватних виконавців, законопроектом пропонується:

  1. Впровадження підготовки, а саме проходження стажування особи, яка має намір здійснювати діяльність приватного виконавця після того, як складе кваліфікаційний іспит.
  2. Скорочення строку після закінчення якого особа, що не склала кваліфікаційний іспит, буде мати право скласти його повторно – до 3 місяців (наразі такий строк становить 6 місяців).

Оновлено положення щодо складу та повноважень Дисциплінарної комісії приватних виконавців. Також, пропонується запровадити такий вид дисциплінарного стягнення, як заборона відкривати нові виконавчі провадження замість зупинення діяльності приватного виконавця.

Разом з цим, законопроектом пропонується ввести поняття «виконавча санкція», яке буде уніфікувати виконавчий збір і винагороду приватного виконавця за примусове виконання рішення.

Щодо трансформації процесу примусового виконання рішень у цифровий формат.

Проектом передбачається розширення функціоналу автоматизованої системи виконавчого провадження в процесі взаємодії приватних виконавців з державними органами та фінансовими установами, формуванні відомостей, що необхідні для вирахування розміру винагороди державного виконавця, а також автоматизації інших процесів діяльності органів державної виконавчої служби та приватних виконавців.

Слід також зазначити, що виконавці звільняються від здійснення реєстрації обтяжень рухомого та/або нерухомого майна. Так, наявність відомостей про боржника в Єдиному реєстрі боржників буде підставою для недопущення відчуження боржником майна у будь-який спосіб.

Законопроект також містить положення стосовно запровадження Єдиного державного реєстру виконавчих документів.

Даним проектом передбачається також новий механізм виключення відомостей про особу-боржника з Єдиного реєстру боржників, а також зняття арешту з рахунків. У випадку надходження на рахунок державної виконавчої служби/приватного виконавця грошових коштів, достатніх для задоволення вимог стягувача, якщо сума, що підлягає стягненню становить до десяти розмірів мінімальної заробітної плати, установленої на 1 січня календарного року, а також виконавчої санкції (виконавчій збір, винагорода виконавця), автоматизована система виконавчого провадження формує повідомлення про погашення заборгованості за виконавчим провадженням, яке, в свою чергу, є підставою для  виключення відомостей про боржника з Єдиного реєстру боржників та зняття арешту з рахунків.

Щодо впровадження особливих порядків примусового виконання.

Проектом закону пропонується встановити особливі порядки виконання рішень, зокрема, про відібрання дитини; про витребування майна; про витребування доказів; про забезпечення позову; про оплатне вилучення майна.

Також, законопроектом передбачається визначення суті перевірки майнового стану боржника, шляхи та строки її проведення.

Запропоновано врегулювати питання звернення стягнення на нерухоме майно, в якому зареєстрована малолітня дитина. Передбачено, що якщо в арештованому виконавцем житловому будинку чи квартирі зареєстровано місце проживання малолітньої дитини, виконавець має звернутись до суду із відповідним поданням про вирішення питання про примусову реалізацію такого майна. Суд, в свою чергу, буде вирішувати питання надання дозволу на таку реалізацію, в залежності від кожної конкретної обставини у справі.

Особливості звернення стягнення на окремі види майна.

Так, проектом закону запропоновані нові порядки звернення стягнення на майно, яке має певну специфіку, зокрема, врегулювано питання звернення стягнення на зброю, на ювелірні вироби та інші вироби із дорогоцінних металів, дорогоцінного каміння, дорогоцінного каміння органогенного утворення, напівдорогоцінного каміння, а також на лом і окремі частини таких виробів.

Запропонована можливістьздійснення електронних аукціонів у спосіб продажу майна з можливістю зниження початкової ціни, але не нижче 60 відсотків його вартості для нерухомого майна та 30 відсотків його вартості  для рухомого майна, з подальшою можливістю додаткового подання цінових пропозицій.

Крім цього, законопроектом передбачається порядок виконання кількох рішень про стягнення грошових коштів різними виконавцями з одного боржника. Так, виконання кількох рішень щодо одного боржника, проводитиметься у зведеному виконавчому провадженні при відкритті якого, виконавець зобов’язаний буде перевірити наявність або відсутність іншого виконавчого провадження або зведеного виконавчого провадження щодо боржника стосовно якого відкрито виконавче провадження.

У випадку наявності відкритого виконавчого провадження щодо відповідного боржника, виконавець, у день відкриття виконавчого провадження, зобов’язаний винести постанову про об’єднання виконавчих проваджень у зведене виконавче провадження. Реалізація майна боржника у зведеному виконавчому провадженні здійснюватиметься виконавцем, який першим провів опис та арешт такого майна.

Фахівці PI Law Firm вважають, що запропоновані зміни мають позитивно вплинути на розвиток та вдосконалення системи виконавчого провадження в України, що дозволить здійснювати виконавче провадження з дотриманням прав всіх сторін виконавчого провадження, а також унеможливити реалізацію майна боржника декількома виконавцями одночасно.