Ймовірні зміни на ринку страхування

на ринку страхування.

Проект закону № 5315 «Про страхування», який був внесений на розгляд Верховної Ради 29.03.2021, прийнято за основу в першому читанні.

Метою даного законопроекту є оновлення та удосконалення відносин на ринку страхування, загальних правових засад здійснення діяльності зі страхування, а також чітке визначення повноважень Національного банку України у здійсненні заходів контролю за діяльністю страхових компаній, що відповідало б провідним міжнародним практикам.

Законопроектом пропонується, зокрема:

  • новий порядок отримання єдиної ліцензії на здійснення діяльності зі страхування;
  • встановлення права страховика надавати гарантії в рамках ліцензії;
  • можливість ліцензування страховика, як професійного перестраховика, на підставі отриманої ліцензії на здійснення діяльності з вхідного перестрахування;
  • можливість переходу від обов’язкових видів страхування до обов’язкової наявності укладеного договору страхування за окремими видами діяльності.

Щодо вдосконалення процедури виходу страховика з ринку, законопроектом пропонується:

  • впровадження процедури передачі страхового портфелю/його частини іншому ліцензованому страховику;
  • врегулювання процедури добровільної реорганізації та ліквідації страховика;
  • впровадження процедури примусового виходу страховика з ринку за відповідним рішенням Національного банку України з встановленням спеціальних процедур для страховиків, в яких наявні невиконані зобов’язання за договорами страхування та страховиків, в яких такі зобов’язання відсутні.

Разом з цим, проектом передбачається впровадження ризик-орієнтованого підходу до нагляду за страховиками та вдосконалення інструментів виявлення ризиків в діяльності страховика на ранніх стадіях.